Doprava zdarma na Slovensku

Infolinka
0908 455 862

Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby

5.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5.2 Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby:

SLOVENSKO

Platba vopred na účet - osobný odber - 0,00 EUR
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330, IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Odberné miesto: DETVAK s.r.o., Brnianska 2, Trenčín, Pon - Pia 9,30 hod. - 15,30 hod., alebo podľa dohody.

Platba vopred na účet - Preprava: Slovenská pošta - 0,00 EUR
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330, IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Dobierka – Preprava: Slovenská pošta - 1,00 EUR

Platba vopred na účet - Preprava: kuriérna služba - 4,00 EUR
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330, IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Dobierka - Preprava: kuriérna služba - 5,00 EUR

MAĎARSKO

Platba vopred na účet - Preprava: kuriérna služba - 5,00 EUR
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330, IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)

Štáty EU (okrem Grécko a Cyprus)

Platba vopred na účet - Preprava: kuriérna služba - 8,00 EUR
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330, IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)

Dodávka tovaru a poplatky do ostatných štátov budú dohodnuté individuálne, podľa platných cenníkov prepravcov v čase objednania.

5.3 Pri osobnom odbere tovaru, ktorý bol vopred zaplatený, bude sa vyžadovať preukaz totožnosti preberajúcej osoby.

5.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s doručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Zákaznícky servis

Chránime životné prostredie

NATUR-PACK